O mnie


Jako rzeczoznawca majątkowy działający w Lęborku i okolicach świadczę usługi związane z wyceną nieruchomości oraz doradztwem na szeroko pojętym rynku nieruchomości. Oferuję profesjonalną obsługę w zakresie wyceny między innymi nieruchomości gruntowych niezabudowanych (wycena gruntu), nieruchomości gruntowych zabudowanych, nieruchomości lokalowych (mieszkalnych i użytkowych), nieruchomości komercyjnych (handlowych, biurowych, magazynowych, przemysłowych), wyceny przedsiębiorstw, wyceny lasów, wyceny ograniczonych praw rzeczowych oraz innych praw związanych z nieruchomościami.

Podstawowym obszarem moich działań jest Lębork oraz okolice. Zajmuję się wyceną nieruchomości w powiecie lęborskim, słupskim oraz w powiatach sąsiednich. Swoje usługi kieruję zarówno do osób fizycznych, jak i prawnych, a także do instytucji publicznych.

Posiadam uprawnienia zawodowe nr 7635 w zakresie szacowania  szacowania nieruchomości oraz maszyn i urządzeń trwale związanych z nieruchomością, nadane przez Ministra Inwestycji Rozwoju.

Sporządzane przeze mnie wyceny nieruchomości dla potrzeb zabezpieczeń wierzytelności są akceptowane przez wszystkie banki. Zdałam egzamin z zakresu "wycena nieruchomości dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności bankowych" organizowany przez Związek Banków Polskich i jestem wpisana na tzw. "listę bankową

Należę do Pomorskiego Towarzystwa Rzeczoznawców Majątkowych. Stale podnoszę swoje kwalifikacje zawodowe uczestnicząc w różnego rodzaju szkoleniach i seminariach.

Sporządzane przeze mnie opracowania spełniają wymogi formalne i merytoryczne, wynikające z przepisów prawa.

Operaty szacunkowe standardowo sporządzane są w języku polskim. Na życzenie Klienta mogą być przetłumaczone na dowolny język. Posiadane przeze mnie ubezpieczenie wynika z tytułu odpowiedzialności zawodowej.

W swojej pracy zawsze przestrzegam zasad etyki zawodowej. Wynika to nie tylko ze specyfiki mojego zawodu, lecz przede wszystkim z szacunku do Klienta i troski o działanie w jego interesie. Z tych samych względów szczególną uwagę zwracam na zachowanie poufności oraz tajemnicy zawodowej.

Przejdź do góry strony