Gruntowe zabudowane

Numer księgi wieczystej nieruchomości gruntowej, wypis z rejestru gruntów i kartoteki budynków

Nieruchomości komercyjne i przemysłowe

Numer księgi wieczystej nieruchomości gruntowej, wypis z rejestru gruntów i kartoteki budynków.

Gruntowe niezabudowane

Numer księgi wieczystej, wypis i wyrys z rejestru gruntów.

Lokale mieszkalne

Numer księgi wieczystej prowadzonej dla lokalu, numer księgi wieczystej prowadzonej dla części wspólnej nieruchomości, wypis z kartoteki lokali.

Przejdź do góry strony