Rzeczoznawca Majątkowy Bogusława Beta


Wycena nieruchomości, tj. domów, mieszkań, gruntów, nieruchomości komercyjnych.

Jako rzeczoznawca majątkowy świadczę usługi związane z wyceną nieruchomości oraz doradztwem na szeroko pojętym rynku nieruchomości. Oferuję profesjonalną obsługę w zakresie wyceny między innymi nieruchomości gruntowych niezabudowanych (wycena gruntu), nieruchomości gruntowych zabudowanych, nieruchomości lokalowych (mieszkalnych i użytkowych), nieruchomości komercyjnych (handlowych, biurowych, magazynowych, przemysłowych), wyceny przedsiębiorstw, wyceny lasów, wyceny ograniczonych praw rzeczowych oraz innych praw związanych z nieruchomościami.

Wycena nieruchomości – dlaczego warto?


Profesjonalizm, indywidualne podejście oraz priorytetowe traktowanie interesów Klientów – to tylko niektóre powody, dla których warto skorzystać z oferty mojego biura rzeczoznawcy majątkowego. Wieloletnie doświadczenie oraz szeroki zakres wykonywanych usług to moje główne atuty. Jednocześnie profesjonalna wycena to gwarancja korzystnej transakcji sprzedaży, kupna czy wynajmu nieruchomości. Jeśli dysponują Państwo składnikami majątku, które chcą sprzedać, wydzierżawić, ubezpieczyć lub planują Państwo nabycie określonych aktywów, określanie wartości nieruchomości pomoże określić optymalne warunki każdej transakcji. Serdecznie zapraszam do kontaktu w celu nawiązania współpracy.

Rzeczoznawca majątkowy - obszar działalności

Rzeczoznawca Majątkowy - obszar działalności

Cewice, Choczewo, Główczyce, Lębork, Linia, LuzinoŁeba, Łęczyce, Nowa Wieś Lęborska, Potęgowo, Sierakowice, Wejherowo, Wicko

Oferta

Jako rzeczoznawca majątkowy działający w Lęborku i okolicach zapraszam z skorzystania usług naszej firmy.

Przy wycenie lokalu mieszkalnego lub użytkowego określana jest wartość nieruchomości lokalowej łącznie z pomieszczeniami przynależnymi do tego lokalu i udziałem w nieruchomości wspólnej.

Wyceniając nieruchomość gruntową rzeczoznawca majątkowy określa jej wartość w oparciu o jej położenie, stan prawny, przeznaczenie, sposób korzystania, cel wyceny oraz inne cechy wpływające na jej wartość. 

Wycena nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi, gospodarczymi, rekreacyjnymi, sportowymi, ochrony zdrowia czy administracyjnymi. Szacuje nieruchomości wpisane do rejestru zabytków.

Określam wartość nieruchomości biurowych, handlowych, usługowych, magazynowych, składowych i przemysłowych oraz innych m.in. hoteli, restauracji, sklepów itp...

Wyceniam nieruchomości leśne oraz sporządzam wyceny wartości drzewostanów. Wycena nieruchomości rolnych dotyczy gruntów, które są przeznaczone w miejscowych planach zagospodarowania na cele rolne.

Zadaniem rzeczoznawcy majątkowego jest również wycena ograniczonych praw rzeczowych, takie jak np. służebności np: przesyłu, gruntowych lub osobistych oraz odszkodowań....

Przejdź do góry strony