Jako rzeczoznawca majątkowy oferuję wycenę nieruchomości w miejscowościach m.in.: Lębork, Łeba, Wicka, Potęgowo, Sierakowice, Cewice, Łęczyce, Choczewo, Godętowo, Wejherowo oraz w ich okolicach.

Przy wycenie lokalu mieszkalnego lub użytkowego określana jest wartość nieruchomości lokalowej łącznie z pomieszczeniami przynależnymi do tego lokalu i udziałem w nieruchomości wspólnej.

Wyceniając nieruchomość gruntową rzeczoznawca majątkowy określa jej wartość w oparciu o jej położenie, stan prawny, przeznaczenie, sposób korzystania, cel wyceny oraz inne cechy wpływające na jej wartość. 

Wycena nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi, gospodarczymi, rekreacyjnymi, sportowymi, ochrony zdrowia czy administracyjnymi. Szacuje nieruchomości wpisane do rejestru zabytków.

Określam wartość nieruchomości biurowych, handlowych, usługowych, magazynowych, składowych i przemysłowych oraz innych m.in. hoteli, restauracji, sklepów itp...

Wyceniam nieruchomości leśne oraz sporządzam wyceny wartości drzewostanów. Wycena nieruchomości rolnych dotyczy gruntów, które są przeznaczone w miejscowych planach zagospodarowania na cele rolne.

Zadaniem rzeczoznawcy majątkowego jest również wycena ograniczonych praw rzeczowych, takie jak np. służebności np: przesyłu, gruntowych lub osobistych oraz odszkodowań....

Przejdź do góry strony