Gruntowe niezabudowane


Wyceniając nieruchomość gruntową rzeczoznawca majątkowy określa jej wartość w oparciu o jej położenie, stan prawny, przeznaczenie, sposób korzystania oraz inne cechy wpływające na jej wartość. Dla działek rolnych istotną cechą będzie przeważający rodzaj użytków oraz kultura rolna gruntu, przy wycenie działki inwestycyjnej pod zabudowę ważnym czynnikiem jest  możliwość swobodnego zagospodarowania terenu i intensywność zabudowy.

Cel wyceny

W trakcie wyceny określenie wartości nieruchomości następuje dla określonego celu. Wynika on zarówno z przepisów prawa jak i podejmowanych decyzji dotyczących nieruchomości.

Cele określenia wartości nieruchomości:

 • Ustalenie ceny kupna-sprzedaży
 • Bankowo – hipoteczny
 • Postępowanie sądowe
 • Naliczenie opłaty adiacenckiej
 • Naliczenie opłaty planistycznej
 • Aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste
 • Skarbowo – podatkowy
 • Prywatyzacyjny i uwłaszczeniowy
 • Wywłaszczeniowo – odszkodowawczy
 • Odszkodowanie za grunty zajęte pod drogi
 • Przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

 

 • Dokumenty potrzebne do sporządzenia operatu szacunkowego

  • numer księgi wieczystej
  •  mapa ewidencyjna lub zasadnicza / wyrys z rejestru gruntów
  • aktualny wypis z rejestru gruntów
  • decyzja o warunkach zabudowy lub pozwolenie na budowę (jeżeli zostały wydane)
  • dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości (np. akt notarialny umowa kupna-sprzedaży, darowizny),

   

   Dodatkowo: wypis z planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego lub studium gminy.

Zgłoszenie wyceny

Przejdź do góry strony