Gruntowe zabudowane


W skład nieruchomości gruntowej zabudowanej mogą wchodzić budynki i inne urządzenia, a także nasadzenia w postaci drzew oraz innych roślin od momentu zasadzenia lub zasiania. Budynki oraz inne urządzenia muszą być trwale z gruntem związane – oznacza to brak możliwości ich odłączenia bez uszkodzenia lub istotnej zmiany przedmiotu odłączonego jak i całości. Sporządzamy wyceny domów jednorodzinnych, budynków mieszkalnych wielorodzinnych, ale również nieruchomości komercyjnych, magazynowych, produkcyjnych oraz nieruchomości nietypowych jak hoteli, stacji paliw, ferm czy szpitali.

Wycena nieruchomości, kiedy jest potrzebna?

Wycena nieruchomości jest konieczna w wielu sytuacjach. Dla banku udzielającego kredytu hipotecznego jest zabezpieczeniem, niezbędna jest również, gdy nieruchomość chcemy ubezpieczyć, a także pozwala ustalić wysokość czynszu, jaki ma płacić wynajmujący nieruchomość.

Profesjonalna wycena wartości budynków

Rzetelna wycena wartości budynków może być sporządzona jedynie przez profesjonalnych rzeczoznawców. To proces, do którego wykorzystywane są różne metody, a ich wybór uzależniony jest między innymi od rodzaju nieruchomości.

Cel wyceny

W trakcie wyceny określenie wartości nieruchomości następuje dla określonego celu. Wynika on zarówno z przepisów prawa jak i podejmowanych decyzji dotyczących nieruchomości.
 

Ustalenie ceny kupna-sprzedaży

 • Bankowo – hipoteczny
 • Postępowanie sądowe
 • Naliczenie opłaty adiacenckiej
 • Naliczenie opłaty planistycznej
 • Aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste
 • Skarbowo – podatkowy
 • Prywatyzacyjny i uwłaszczeniowy
 • Wywłaszczeniowo – odszkodowawczy
 • Przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

Wyceniamy obiekty:

 • budynki mieszkalne jednorodzinne i wielorodzinne;
 • garaże;
 • obiekty komercyjne (biurowe, handlowe, magazynowe, przemysłowe, inne).
 • Dokumenty potrzebne do sporządzenia operatu szacunkowego

  • numer księgi wieczystej
  • wyrys mapy ewidencyjnej / zasadniczej 
  • wypis z rejestru gruntów i ewidencji budynków
  • dokumentacja techniczna budynku (opis techniczny, zestawienie powierzchni, projekt budowlany)
  • decyzja o pozwoleniu na budowę, pozwolenie na użytkowanie lub potwierdzenie zgłoszenia do użytkowania
  • dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości (np. akt notarialny, umowa kupna-sprzedaży,
   darowizny),

  Dodatkowo:

  • decyzja o pozwoleniu na użytkowanie,
  • decyzja o warunkach zabudowy,
  • wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub studium gminy

Zgłoszenie wyceny

Przejdź do góry strony