Lokale mieszkalne


Przy sprzedaży mieszkania lub innego lokalu, ubieganiu się o kredyt bankowy hipoteczny czy w wielu innych obszarach, w których istotna jest realna wartość nieruchomości lokalowej i konieczna jest np. profesjonalna wycena wartości rynkowej, niezbędna okaże się pomoc rzeczoznawcy majątkowego. Przy wycenie lokalu mieszkalnego lub użytkowego określana jest wartość nieruchomości lokalowej łącznie z pomieszczeniami przynależnymi do tego lokalu i udziałem w nieruchomości wspólnej. Z wartości lokalu wyodrębnia się wartość gruntu wchodzącego w skład nieruchomości wspólnej, odpowiadającą udziałowi właściciela lokalu w tej nieruchomości, jeżeli wymaga tego cel wyceny.

Wycena mieszkań – profesjonalna usługa

Na wartość i cenę nieruchomości wpływa wiele czynników, dlatego wycena mieszkań musi być przeprowadzana przez specjalistów w tej dziedzinie. Nawet mieszkania o tym samy metrażu i podobnym standardzie mogą zostać wycenione bardzo różnie. Podobieństwa między nimi bywają bowiem tylko pozorne, a różnice dostrzeże jedynie profesjonalista. Liczy się piętro, na którym znajduje się mieszkanie, lokalizacja, wysokość czynszu i wiele innych czynników, które powodują, że wycena mieszkań jest konieczna przed ich sprzedażą.

Cel wyceny

W trakcie wyceny określenie wartości nieruchomości następuje dla określonego celu. Wynika on zarówno z przepisów prawa jak i podejmowanych decyzji dotyczących nieruchomości.

Cele określenia wartości nieruchomości:

 • Ustalenie ceny kupna-sprzedaży
 • Bankowo – hipoteczny
 • Prywatyzacyjny i uwłaszczeniowy
 • Wywłaszczeniowo – odszkodowawczy
 • Wynagrodzenie za bezumowne korzystanie
 • Podział majątku
 • Ustalenie ceny wykupu (w przypadku spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu)
 • Wycena na potrzeby darowizny lub spadku
 • Dokumenty potrzebne do sporządzenia operatu szacunkowego

  Nieruchomości lokalowe:

  • numer księgi wieczystej,
  • wypis i wyrys z ewidencji gruntów i budynków, 
  • wypis z kartoteki lokali
  • dokument potwierdzający powierzchnie użytkowa lokalu,
  • dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości

  dla lokalu z rynku pierwotnego dodatkowo

  • nr księgi wieczystej na której realizowana jest inwestycja,
  • wypis z rejestru gruntów dla działek, na których realizowana jest inwestycja,
  • pozwolenie na budowę,
  • przedwstępną umowa kupna-sprzedaży,

  Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu

  • nr księgi wieczystej (o ile jest założona księga),
  • numer księgi wieczystej dla gruntu, na którym znajduje się budynek z wycenianym lokalem,
  • wypis i wyrys z ewidencji gruntów i budynków,
  • zaświadczenie ze spółdzielni o przysługującym prawie do lokalu,
  • dokument potwierdzający powierzchnie użytkową lokalu,

  Lokal użytkowy

  • numer księgi wieczystej,
  • dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości ,
  • dokument potwierdzający powierzchnie użytkowa lokalu ,

  dla lokalu z  rynku pierwotnego dodatkowo

  • nr księgi wieczystej na której realizowana jest inwestycja,
  • wypis z rejestru gruntów dla działek, na których realizowana jest inwestycja,
  • pozwolenie na budowę,
  • przedwstępną umowa kupna-sprzedaży,
  • w przypadku gdy lokal jest przedmiotem najmu - umowa najmu

Zgłoszenie wyceny

Przejdź do góry strony