Lokale mieszkalne


Dokumenty potrzebne do wyceny

Nieruchomości lokalowe:

 • numer księgi wieczystej,
 • wypis i wyrys z ewidencji gruntów i budynków, 
 • wypis z kartoteki lokali
 • dokument potwierdzający powierzchnie użytkowa lokalu,
 • dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości

dla lokalu z rynku pierwotnego dodatkowo

 • nr księgi wieczystej na której realizowana jest inwestycja,
 • wypis z rejestru gruntów dla działek, na których realizowana jest inwestycja,
 • pozwolenie na budowę,
 • przedwstępną umowa kupna-sprzedaży,

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu

 • nr księgi wieczystej (o ile jest założona księga),
 • numer księgi wieczystej dla gruntu, na którym znajduje się budynek z wycenianym lokalem,
 • wypis i wyrys z ewidencji gruntów i budynków,
 • zaświadczenie ze spółdzielni o przysługującym prawie do lokalu,
 • dokument potwierdzający powierzchnie użytkową lokalu,

Lokal użytkowy

 • numer księgi wieczystej,
 • dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości ,
 • dokument potwierdzający powierzchnie użytkowa lokalu ,dla lokalu z  rynku pierwotnego dodatkowo
 • nr księgi wieczystej na której realizowana jest inwestycja,
 • wypis z rejestru gruntów dla działek, na których realizowana jest inwestycja,
 • pozwolenie na budowę,
 • przedwstępną umowa kupna-sprzedaży,
 • w przypadku gdy lokal jest przedmiotem najmu - umowa najmu

Przejdź do góry strony